aan onze repatrierende landgenoten

Ge zegt vaarwel aan het land waar ge hebt gewerkt, gestudeerd en gestreden, waar ge u voorbereid hebt voor het werk dat u nu wacht. Ge brengt een laatste groet aan het volk in wiens midden ge hebt vertoefd, wiens gastvrijheid ge hebt genoten en met wie de droefheid en vreugde hebt gedeeld. Ge neemt afscheid van hen, die nog hier moeten achterblijven, totdat ook voor hen de tijd gekomen zal zijn om hun Nederlandse jaren af te sluiten. En met bekwame spoed volgt ge de anderen, die u reeds voorgegaan zijn, naar huis…

DD7 UGM-IHS Erasmus

landgenoten, een goede reis en veel succes!

**in het land van de overheerser: Indonesiers in Nederland 1600-1950, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden 1986**

Advertisements